Ga naar de site van MoPlan voor de quickscan www.moplan.nl

Snel inzicht in besparingen met de MoPlan Quickscan:

Bedrijfswagens worden gekocht om jarenlang dag in dag uit te gebruiken. Dat stelt hoge eisen aan de benutting van de beschikbare ruimte, overzichtelijkheid en een goede bescherming van de lading en passagiers. Wat voor u de optimale inrichting is, hangt sterk af van de werkzaamheden die met de bedrijfswagen worden uitgevoerd. Om gebruikers snel inzicht te bieden in de mogelijkheden voor hun specifieke situatie, is de MoPlan Quickscan ontwikkeld. Een interactief, eenvoudig programma dat op www.moplan.com te gebruiken is. In een paar minuten is vast te stellen welke besparingen er in de opgegeven bedrijfssituatie met een inrichtingssysteem zijn te realiseren.
Met concrete voordelen in zowel gebruik, als in euro’s.